duminică, 16 ianuarie 2011

Centrul de Pregătire pentru Comunicaţii şi Informatică "Decebal” , 66 de ani de existenţă

22925Centrul de Pregătire pentru Comunicaţii şi Informatică “Decebal” omagiază 66 de ani de la înfiintarea primei şcoli de ofiţeri de transmisiuni , dislocată în Bucureşti şi care din anul 1948 respectiv de 60 de ani îşi deapănă firul istoriei în Sibiu.
Schimbările extraordinare generate de progresul tehnologic din timpurile noastre, ne îndeamnă să vorbim tot mai mult de o epocă a electronicii şi informaticii, de o eminentă epocă informaţională în care comunicaţiile deţin un rol primordial.
În domeniul comunicaţiilor militare asistăm, în ultimii ani, la o evoluţie spectaculoasă a tehnicii. Acest fapt necesită pregătirea unor buni specialişti în domeniu.
Centrul de Pregătire pentru Comunicaţii şi Informatică “Decebal”, valorificând întreaga tradiţie a învăţământului militar de comunicaţii şi informatică, asigură formarea si perfecţionarea ofiţerilor maiştrilor militari si subofiţerilor de comunicaţii şi informatică pentru cele trei categorii de forţe armate ale României şi pregătirea cadrelor de specialitate pentru serviciile de comunicaţii si informatică ale altor beneficiari (M.I.R.A , M.J. , S.T.S. , S.R.I. , S.I.A., armatele altor ţări).
Scurt istoric al Centrului de Pregatire pentru Comunicatii si Informatica “DECEBAL:
Trupele de transmisiuni ale armatei române moderne au fost înfiinţate la 14 iulie 1873, când, prin Decretul Nr. 1303 semnat de principele Carol I s-a aprobat constituirea în cadrul Batalionului de geniu a primei secţii de telegrafie. Cadrele militare de transmisiuni au fost pregătite, o lungă perioadă de timp, în cadrul armei geniu, prin cursuri de specializare în instituţii civile de învăţământ şi prin stagii la Direcţia de Poştă şi Telecomunicaţii. Evoluţia transmisiunilor militare, dotările cu tehnică militară strict specializată şi diversele misiuni de îndeplinit, au impus schimbarea statutului transmisiunilor ca simplă specialitate în cadrul armei geniu alături de pionieri, pontonieri, căi ferate. La iniţiativa comandantului Centrului de Instrucţie al Geniului, Marele Stat Major a aprobat ca pe data de 1 iulie 1942 să ia fiinţă Comandamentul Transmisiunilor, Centrul de Instrucţie al Transmisiunilor cu Şcoala de Subofiţeri de Transmisiuni şi Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni. Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni s-a înfiinţat în cazarma fostei Şcoli de Ofiţeri de Geniu de la Cotroceni - Bucureşti. De la înfiinţarea primei şcoli de transmisiuni, drumul urmat de învăţământul militar de transmisiuni a fost caracterizat de reorganizări succesive. Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni a funcţionat de sine-stătător până la 22 ianuarie 1945, când s-a înfiinţat Şcoala de Ofiţeri şi Subofiţeri de Geniu şi Transmisiuni, mutată în anul 1948 din Bucureşti la Sibiu. Noua şcoală a avut menirea de a pregăti cadre de transmisiuni, ofiţeri şi subofiţeri "combatanţi". Anii 1948, 1950, 1952 au marcat etape ale reorganizării învăţământului de transmisiuni destinat pregătirii ofiţerilor. În martie 1952, în Sibiu, în Şcoala Militară de Transmisiuni se pregăteau atât ofiţeri de transmisiuni "combatanţi", cât şi ofiţeri de transmisiuni "tehnici". Pentru o scurtă perioadă de timp, şcoala a pregătit şi ofiţeri de radiolocaţie. În 1953 perioada de şcolarizare s-a mărit de la 2 ani la 3 ani, iar din anul 1960 s-a renunţat la specialitatea “ofiţeri tehnici de transmisiuni”, aceştia fiind înlocuiţi treptat cu inginerii militari pregătiţi de secţia "Transmisiuni" din Academia Tehnică Militară. La 1 iunie 1961 s-a produs o nouă schimbare. Şcoala Militară de Transmisiuni a intrat în organica Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri "Nicolae Bălcescu" - în localul căreia funcţionează astăzi Academia Trupelor de Uscat. În perioada 1961 - 1968 durata de şcolarizare a fost mărită la 4 ani. În planurile de învăţământ au fost introduse noi discipline de pregătire fundamentală, predate de cadre didactice universitare. Din anul 1969 s-a revenit la durata şcolarizării de 3 ani.
De la mutarea în Sibiu, în 1948, şcoala a funcţionat atât de sine-stătător, cât şi în organica unor structuri de învăţământ militar şi a desfăşurat activitatea în mai toate localurile din Sibiu, proprietate a Ministerului Apărării Naţionale. Pe data de 1 ianuarie 1972 s-a reînfiinţat Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni, cu sediul în actualul local - Cazarma Nr. 484 din Sibiu.
Începând cu 15 septembrie 1987, prin desfiinţarea Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri "Gheorghe Lazăr" care avea sediul tot în Sibiu şi care pregătea, pe lângă alte specialităţi, maiştri militari şi subofiţeri de transmisiuni şi maiştri militari de tehnică de calcul, şcoala a primit misiunea să formeze şi aceste cadre militare de transmisiuni. În anul 1990, denumirea şcolii a fost schimbată în Şcoala Militară de Transmisiuni "Decebal", iar în 1991 şcoala s-a transformat în instituţie militară de învăţământ superior cu denumirea: Institutul Militar de Transmisiuni "Decebal". Această nouă structură de învăţământ militar avea misiunea să pregătească ofiţeri activi de transmisiuni - durata de şcolarizare de 4 ani - maiştri militari de transmisiuni şi maiştri militari de tehnică de calcul - durata de şcolarizare de 3 ani - şi subofiţeri de transmisiuni - durata de şcolarizare de 2 ani.
La 1 iunie 1997, în cadrul măsurilor de reformă a învăţământului militar, Institutul Militar de Transmisiuni "Decebal" a fost transformat în
Şcoala de Aplicaţie pentru Transmisiuni, Informatică şi Război Electronic ,instituţie specializată în formarea cadrelor militare de transmisiuni, informatică şi război electronic şi în perfecţionarea pregătirii acestora prin cursuri de carieră şi cursuri de specializare.
Începând din luna august 2005 ca urmare a actului de reformă a învăţământului militar, Şcoala de Aplicaţie pentru Transmisiuni, Informatică şi Război Electronic sa transformat in Centrul de Pregătire pentru Comunicaţii şi Informatică „Decebal” din cadrul şcolii de aplicaţie pentru unităţi de sprijin.
Din data de 1 iulie 2008 Centrul de Pregatire pentru Comunicatii si Informatica „DECEBAL” va trece in subordinea Directiei Comunicatii si Informatica din Statul Major General.

„Se implinesc 66 de ani de invaţămant militar de comunicaţii si informatică , ani care au fost marcaţi de dese organizări , sub cele mai diverse aspecte , dar cel mai important este faptul ca astazi , Centrul de Pregatire pentru Comunicaţii si Informatică „Decebal” este continuatorul tradiţiilor precedentalor instituţii de învăţămînt pentru formarea si perfecţionarea ofiţerilor , maiştrilor militari si subofiţerilor precum si a tradiţiilor Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Transmisiuni.
De la înfiinţare si pana în prezent instituţia a pregatit serii de promoţii de cadre militare competente , specialişti capabili de a realiza , menţine şi moderniza sistemele de comunicaţii si informatică specifice subunitaţilor , unitaţilor si marilor unitaţi, veritabil „sistem nervos” al Armatei Romane. Cu atat mai mult astazi , personalul didactic al acestei instituţii unice de învaţamant militar , au obligaţia de a pregati specialişti apţi sa asigure operarea , managementul si mentenanţa Reţelei Militare Naţionale de Comunicaţii (R.M.N.C.) . Putem afirma şi în acelaşi timp ne putem mandri ca Centrul de Pregatire pentru Comunicaţii si Informatica „DECEBAL” este competitiv cu structurile similare armatelor ţărilor N.A.T.O. din toate punctele de vedere (tehnica de specialitate , personal didactic de înalta calificare , fond documentar de specialitate etc.). Ca urmare a acestor condiţii de care dispunem , absolvenţi îşi îndeplinesc misiunile la nivelul cerinţelor , in toate situaţiile inclusiv în teatrele de operaţii. Gandindu-ne la viitor speram ca acesta sa aparţina competenţelor şi responsabilitaţilor , patriotismului real , acelor militari din arma comunicaţii şi informatica constienţi că prin profesionalismul si responsabilitatea lor reprezinta un semnificativ simbol al armatei si al ţări. În încheiere doresc sa transmit personalului ce activează in Centrul de Pregatire pentru Comunicaţii si Informatică „DECEBAL” mulţumiri pentru ceea ce au realizat pană acum şi urez atat lor cat si famililor acestora multa sănatate fericire şi putere de muncă. Totodata , cu acest prilej , ţin sa adresez sincere mulţumiri autorităţilor publice locale , instituţiilor de cultura si ecumenice , veteranilor de război , cadrelor militare in rezerva si retragere din Garnizoana Sibiu , întregii comunităţi sibiene, tuturor celor care au fost alături de noi în îndeplinirea misiunilor încredinţate.
Col. Eugen Făgădar , comandantul Centrului de Pregatire pentru Comunicatii şi Informatica „Decebal” si inspector pentru comunicaţii şi informatică,
Explicaţie foto trs 4: Col. Eugen Făgădar